Vioolles

Tarieven

Een lesjaar telt 40 lesweken. Ik reken €35,- per uur en €17,50 per half uur les.

Het lesgeld wordt voorafgaand aan de les betaald. U kunt per les of per termijn betalen. Raadpleeg hiervoor mijn lesvoorwaarden (download). Voor de duur van de lessen wordt een lesovereenkomst aangegaan.

U kunt de lessen elke week of met een andere frequentie afspreken. Voor gevorderde leerlingen die hun techniek willen opfrissen of nieuw repertoire willen instuderen is het mogelijk een vast aantal lessen af te spreken over een kortere periode.

Een proefles of kennismakingsles is gratis!